VergoedingsmogelijkhedenIndividueel Keuze budget

Heb je op je werk een Individueel Keuze Budget, dan kun je deze gebruiken voor coaching, runningtherapie en Mindful Run en Walk. 

Vergoeding zorgverzekeraar
Ben je verzekerd bij Zorg en Zekerheid of de Leidsche verzekering, dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding voor de Mindful Run en Walk cursus. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar. 

Vraag je werkgever

Werk jij momenteel niet door ziekte of ben jij aan het re-integreren, dan is jouw werkgever, in samenwerking met je bedrijfsarts, mogelijk bereid om (een deel van) de kosten te vergoeden. En preventief kun je ook een cursus volgen. Dus heb je stressklachten, vraag dan aan je werkgever of je op preventieve basis aan coaching, runningtherapie of Mindful Run/Walk mag meedoen.


Ben jij zelfstandig ondernemer?

Dan is runningtherapie en coaching aftrekbaar. Vraag ernaar bij de belastingdienst.


PGB

Als je een PGB ontvangt, dan kun je runningtherapie vergoed krijgen. Dit valt  onder de noemer ‘begeleiding’. Lees meer hierover op http://www.pgb.nl.